המוצר נשמר!

ריקמות 47/36 ס"מ

תכולת הערכה – מחט לרקמה, הוראות בעברית וחוטי צמר

קטגוריה:
TL-26
TL-26
TL-27
TL-27
TL-29
TL-29
TL-31
TL-31
TL-32
TL-32
TL-33
TL-33
TL-36
TL-36