המוצר נשמר!

ריקמות 32/24 ס"מ

תכולת הערכה – מחט לרקמה, הוראות בעברית וחוטי מולינה

קטגוריה:
BL-12
BL-12
BL-14
BL-14
BL-20
BL-20
BL-26
BL-26
BL-32
BL-32
BL-33
BL-33
BL-35
BL-35
BL-36
BL-36
BL-02
BL-02
BL-11
BL-11