ריקמות 25/25 ס"מ

תכולת הערכה – מחט לרקמה, הוראות בעברית וחוטי מולינה

קטגוריה:
BE-11
BE-11
BE-19
BE-19
BE-20
BE-20
BE-24
BE-24
BE-28
BE-28
BE-29
BE-29
BE-31
BE-31
BE-33
BE-33
BE-37
BE-37
BE-47
BE-47
BE-50
BE-50
BE-52
BE-52
BE-04
BE-04
BE-05
BE-05
BE-07
BE-07