ריקמות 18/24 ס"מ

תכולת הערכה – מחט לרקמה, הוראות בעברית וחוטי מולינה

קטגוריה:
BH-01
BH-01
BH-05
BH-05
BH-08
BH-08
BH-09
BH-09
BH-10
BH-10
BH-11
BH-11
BH-14
BH-14
BH-17
BH-17
BH-18
BH-18
BH-20
BH-20
BH-21
BH-21
BH-27
BH-27
BH-28
BH-28
BH-31
BH-31
BH-33
BH-33
BH-34
BH-34
BH-35
BH-35
BH-37
BH-37