ריקמות 10/10 ס"מ

תכולת הערכה – מחט לרקמה, הוראות בעברית וחוטי מולינה

קטגוריה:
B-32
B-32
B-42
B-42
B-44
B-44
B-46
B-46
B-55
B-55
B-60
B-60
B-62
B-62
B-63
B-63
B-64
B-64
B-06
B-06
B-19
B-19
B-26
B-26
B-28
B-28
B-31
B-31