ריקמות במביני 15/25 ס"מ

תכולת הערכה – מחט לרקמה, הוראות בעברית וחוטי צמר

קטגוריה:
x-2305
x-2305
x-2306
x-2306
x-2307
x-2307
x-2308
x-2308
x-2309
x-2309
x-2311
x-2311
x-2312
x-2312
x-2313
x-2313
x-2314
x-2314
x-2301
x-2301
x-2302
x-2302
x-2304
x-2304