כריות 40/40 ס"מ

תכולת הערכה – מחט לרקמה, הוראות בעברית וחוטי צמר

קטגוריה:
V-31
V-31
V-45
V-45
V-51
V-51
V-60
V-60
V-62
V-62
V-64
V-64
V-65
V-65
V-76
V-76
V-95
V-95
V-97
V-97
V-99
V-99
V-09
V-09
V-18
V-18
V-20
V-20
V-25
V-25
V-27
V-27
V-138
V-138
V-89
V-89
V-88
V-88
V-55
V-55